Mgr. Roman Sukač, Ph.D.

Disertační práce

Topics in the Reconstruction and Development of Indo-European, Balto-Slavic and Proto-Slavic Prosodic Patterns (Morphonological Analysis)

Topics in the Reconstruction and Development of Indo-European, Balto-Slavic and Proto-Slavic Prosodic Patterns (Morphonological Analysis)
Anotace:
Předložená práce se zabývá vybranými tématy z oboru indoevropské, balto-slovanské a praslovanské akcentologie. Úvodní část popisuje akcentuaci vybraných indoevropských jazyků s ohledem na současný stav poznání. Následuje popis metodického aparátu v podobě teorie optimality. Další kapitoly tvoří přehled současného stavu indoevropské, baltoslovaské a praslovanské akcentologie. Z těchto kapitol vychází …více
Abstract:
The thesis deals with the selected topics from Indo-European, Balto-Slavic and Proto-Slavic accentology. The introductory part describes the prosodic patterns of selected Indo-European languages with respect to the contemporary state of research. The following chapter desribes the methodological issues - Optimality Theory. Further chapters center on the overview of the current stage of knowledge in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D., Prof. Dr. Peter Kosta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie (čtyřleté) / Srovnávací indoevropská jazykověda

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.