Bc. Zuzana Prokešová

Bachelor's thesis

Příčiny, prevence a řešení záškoláctví na základní škole

The causes of truancy on primary schools, prevention and solution of truancy
Anotácia:
Anotace Autor: Zuzana Prokešová Název: Příčiny, prevence a řešení záškoláctví na druhém stupni základní školy Cílem této bakalářské práce bylo popsat problematiku záškoláctví u žáků na 2. stupni základní školy. Popisuje i další související skutečnosti, jakými jsou nejčastější příčiny vzniku, rodinné a školní prostředí, sumarizace platné legislativy a řešení záško-láctví. V praktické části se zabývám …viac
Abstract:
Annotation Author: Zuzana Prokešová Title: Causes, prevention and solving of the truancy at the second level of the elementary school. The aim of this bachelor thesis is to describe the problems with the truan-cy at the second level of the elementary school. It also describes related facts like the most frequent reasons of their occurrence, family and school background, valid legisla-ture summarization …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta