Veronika Lacmanová

Bakalářská práce

Porovnání preference psaných pohádek a animovaných seriálů

Comparison of preference-written fairy tales and animated series
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním oblíbenosti psaných pohádek a animovaných seriálů u dvou věkově odlišných skupin ? dětí navštěvujících základní školu a vysokoškoláků. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zaměřuje především na uvedení do problematiky a na osvětlení souvisejících pojmů, jako jsou pohádky, média a animované seriály. Praktická část se skládá z interpretace …více
Abstract:
This thesis deals with comparing the popularity of fairy tales written and animated series in two different age groups - primary school children and college students. The work consists of theoretical and practical part. The theoretical part focuses on subject such as fairy tales, media and animated series. The practical part consists of interpretation of data survey, aimed at the issue of written stories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jana Křišťálová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lacmanová, Veronika. Porovnání preference psaných pohádek a animovaných seriálů. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická