Karolína METZOVÁ

Bachelor's thesis

Translation from the Field of New Age Movement with Commentary And Glossary

Translation from the Field of New Age Movement with Commentary And Glossary
Abstract:
A translation of a text from the field of New Age with a commentary and a glossary. This thesis contains a general theory of translation, translated text, a commentary, consisting of two parts (macroapproach and microapproach); a glossary with keywords, a part which interconnects the topic of the thesis with the topic of the author's study, and two appendixes, the source text and an illustration of …more
Abstract:
Preklad z oblasti New Age s komentarem a glosarem. Tato prace obsahuje obecnou teorii prekladu, prelozeny text, komentar, sestavaji ze dvou casti (makropohled, mikropohled); glosar s klicovymi pojmy, cast propojujici tema prace se zamerenim autorcina studia a dve prilohy, vychozi text a ilustracni foto prebalu knihy. Tema prekladaneho textu se zameruje na spolecne hranice vedy a teologie (spirituality …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Eva Raisová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

METZOVÁ, Karolína. Translation from the Field of New Age Movement with Commentary And Glossary. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Linguistics / Foreign Languages for Business

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.