Bc. Veronika SVOBODOVÁ

Diplomová práce

Zájmové skupiny a lobbing: teorie a komparace příkladů

Interest groups and lobbying: theory and comparison of examples
Anotace:
Diplomová práce se v obecné rovině zabývá zájmovými skupinami a lobbingem. Hlavní cíl celé práce je provést komparaci čtyř vybraných zemí a na základě tří vymezených kritérií, se pokusit získat odpověď na otázku, jak je vnímána činnost zájmových skupin a lobbing jako takový a jaké postavení tyto dva fenomény ve všech zemích mají. Vybranými zeměmi jsou Spojené státy americké, Velká Británie, Polsko …více
Abstract:
Thesis deals with interest groups and lobbying. The main goal of this work is to compare four selected countries and at the same time to try to answer the question - how the activities of lobbyists are perceived. Another question is what is the status of these two phenomena in all countries. Selected countries are the United States, Great Britain, Poland and the Czech Republic. First part is deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Veronika. Zájmové skupiny a lobbing: teorie a komparace příkladů. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/