Aneta Rydlová

Bakalářská práce

Pohybová aktivita dětí mladšího školního věku se zrakovým postižením

The movement activity of younger school age children with ocular problems
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na pohybovou aktivitu dětí se zrakovým postižením v období mladšího školního věku. Bakalářská práce vymezí základní pojmy zrakového postižení, pojmy související s pohybem a nadále rozepíše charakteristiku mladšího školního věku. Cílem výzkumné části je zjistit možnosti pohybové aktivity, její uskutečnění a následné porovnání pohybové aktivity s intaktními dětmi stejného …více
Abstract:
The bachelor thesis is aimed on the movement activity of children with ocular problems during the term of primary school.The bachelor thesis defines basic notions of ocular handicaps, notions relating to activities, and then it describes characteristic of younger school age. The aim of researching part, is to detect possible movement activities, the realization and subsequent comparison with movement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB11916

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 21. 5. 2020
 • Vedoucí: PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
 • Oponent: Mgr. Martin Kaliba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 6. 2020 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses z6thrv z6thrv/4
2. 6. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
2. 6. 2020
Kohout, J.
4. 6. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.