Bc. Vít Blažek

Diplomová práce

Faktory ovlivňující poptávku po železniční a autobusové přepravě na rameni Brno - Praha (spotřebitelské šetření)

The influencing factors of the demand for rail and bus services on the Brno - Praha route (consumer survey)
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Faktory ovlivňující poptávku po železniční a autobusové přepravě na rameni Brno – Praha (spotřebitelské šetření)“ je zjištění důležitosti vybraných faktorů, které ovlivňují cestující na zmíněné trase při výběru dopravního prostředku a přepravní společnosti. V první části se zaměřujeme na historická východiska na trase a jejich současný stav. Ve druhé části připravujeme a …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis „The influencing factors of the demand for rail and bus services on the Brno – Prague route (consumer survey)“ is to find out the importance of selected factors that influence passengers on the mentioned route when selecting means of transport and a transport company. In the first chapter we focus on historical starting points regarding the route and its current state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika