Barbora Švecová

Bakalářská práce

Porod v utajení, anonymní porod a informovanost v ženské populaci

Birth in Secret, Anonymous Birth and Awareness in the Female Population
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice porodů v utajení, anonymních porodech a o dalších alternativách řešení nechtěného těhotenství. Práce se skládá z teoretické a výzkumné části. Teoretická část představuje možnost porodu s utajenou identitou matky v porodnici a pojednává o ostatních alternativách řešení nechtěného těhotenství, kterými je anonymní porod, diskrétní porod, babybox, předání dítěte …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the issue of birth in secret, anonymous deliveries and other options to tackle unwanted pregnancies. The work consists of two parts - theoretical and research. The theoretical part represent a possibility of a birth mother with a secret identity in the hospital and discusses other options to tackle unwanted pregnancy, childbirth which is anonymous, discreet delivery, Baby …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Věra Erbenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švecová, Barbora. Porod v utajení, anonymní porod a informovanost v ženské populaci. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka