Barbora Švecová

Bachelor's thesis

Porod v utajení, anonymní porod a informovanost v ženské populaci

Birth in Secret, Anonymous Birth and Awareness in the Female Population
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o problematice porodů v utajení, anonymních porodech a o dalších alternativách řešení nechtěného těhotenství. Práce se skládá z teoretické a výzkumné části. Teoretická část představuje možnost porodu s utajenou identitou matky v porodnici a pojednává o ostatních alternativách řešení nechtěného těhotenství, kterými je anonymní porod, diskrétní porod, babybox, předání dítěte …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the issue of birth in secret, anonymous deliveries and other options to tackle unwanted pregnancies. The work consists of two parts - theoretical and research. The theoretical part represent a possibility of a birth mother with a secret identity in the hospital and discusses other options to tackle unwanted pregnancy, childbirth which is anonymous, discreet delivery, Baby …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Věra Erbenová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Švecová, Barbora. Porod v utajení, anonymní porod a informovanost v ženské populaci. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

University of Pardubice

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / Midwife