Bc. Hana Herrmannová, DiS.

Diplomová práce

Zkušenosti sester z anesteziologicko-resuscitačního oddělení po návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené

Experience of nurses from anesthesiology and resuscitation ward after returning to work after parental leave
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku návratu sester do intenzivní péče na anesteziologicko-resuscitační oddělení po rodičovské dovolené. Výzkumné šetření práce bylo realizováno formou kvalitativního výzkumu, prostřednictvím provedení rozhovorů s informantkami, které byly všeobecnými sestrami z anesteziologicko-resuscitačního oddělení vybraných brněnských nemocnic. Analýza a interpretace dat …více
Abstract:
This master's thesis is focused on the problematics of the return of nurses to intensive care at the ICU department after parental leave. The research survey of the work was carried out in the form of qualitative research through interviews with informants who were general nurses from the ICU departments of selected Brno hospitals. The analysis and data interpretation provides information on the course …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta