Bc. Hana Cenková

Bachelor's thesis

Intersekcionalita jako nástroj ke zkoumání kriminality žen

Intersectionality as a Tool for Researching Criminality of Women
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o intersekcionalitě jako přístupu ke zkoumání kriminality žen. V první části přibližuje rozvoj zkoumání kriminality žen, který vyvrcholil vznikem feministické kriminologie v 60. letech 20. století. O pár desítek let později přichází Kimberlé Crenshaw s konceptem intersekcionality, jehož hlavní myšlenkou je, že se nerovnosti a oprese mají chápat jako prolínající se, ne …more
Abstract:
The main topic of this thesis is intersectionality as a tool to researching criminality of women. In the first part, the author explains the development of research of women’s criminality which resulted in the birth of feminist criminology in 1960s. Three decades later, the concept of intersectionality was developed by Kimberlé Crenshaw. Its main idea is that inequality and oppression should be understood …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dita Jahodová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Psychology / Gender Studies