Markéta Pucová

Diplomová práce

Rovnost příležitostí pro muže a ženy

Occasion Equality for Man and Woman
Anotace:
Cílem práce je zmapování problematiky rovných příležitostí v České republice. Posouzení postavení žen a mužů na trhu práce. Faktory způsobující příjmovou nerovnost mužů a žen v České republice.
Abstract:
The goal of this work is to outline the problems of equal opportunities in the Czech republic and to judge sex discrimination in the labour market and its factors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Jitka Bartošová
  • Oponent: Vladislav Bína

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27026

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma