Bc. Jana Chvalinová

Bachelor's thesis

Stres a zvládání stresu

Stress and stress management
Abstract:
Bakalářská práce „Stres a zvládání stresu“ se věnuje problematice stresových situací v životě jedince a zvládání těchto situací. Teoretická část se zabývá třemi oblastmi, a to především definováním stresu, tím, jak se stres projevuje v životě jedince a tím, jak je stres zvládán. V části, která je věnována definování stresu lze nalézt jednotlivé definice stresu, to k čemu slouží, jaké fáze nastávají …more
Abstract:
Bachelor thesis „Stress and stress management“ deals with the issue of stress in the life of individual and stress management. The theoretical part is focused on three areas particularly by defining stress, how stress manifests itself in a life of individual and how is stress controlled. In the part which is dedicated to the definition of stress can be found individual definitions of stress, what stress …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2013
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta