Theses 

TPM - Trusted Platform Module – Filip Eichenmann

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Filip Eichenmann

Bachelor's thesis

TPM - Trusted Platform Module

TPM - Trusted Platform Module

Abstract: Práce začíná popisem architektury čipu TPM a vysvětlením souvisejících pojmů. Dále jsou uvedeny základní funkce, které čip nabízí. V další části jsou představeny zásady pro implementaci a nasazení TPM, označované jako best practices a následně jsou obecně naznačeny možnosti využití čipu v praxi. Samostatná kapitola je zaměřená na kritiku TPM a vysvětlení jednotlivých argumentů. Větším celkem je představení programů, které TPM využívají a jejich porovnání v tabulce vzhledem k základním funkcím TPM. Programy byly rozděleny do tří skupin -- přímá podpora v OS, předinstalované nástroje a samostatná komerční řešení. V poslední kapitole je představena konkrétní firma a její IT struktura. Na to navazuje navržení možných řešení, jak lze využít čip TPM v této dané situaci. Součástí je naznačení postupu při aplikování daných řešení. V závěru jsou shrnuty výsledky a přínosy práce.

Abstract: The thesis begins with description of the TPM architecture and explanation of related terms. Basic functions of the chip are then described. The principles for implementation and deployment of TPM are introduced in the following part. These principles are reffered to as best practices. Then the possibilities of practical use of the chip are suggested. One chapter is specifically focused on the criticism of the chip and explains several arguments against its use. Software, which supports TPM, is discussed and compared in the next chapter. It is divided into three parts -- direct OS support, preinstalled tools and commercial solutions. Last chapter focuses on one company and its IT structure. Several possible solutions based on TPM are introduced for this particular situation. Every solution is described in more detail with suggested steps for deployment. The conclusion summarizes the results of the work and its benefits.

Keywords: integrovaný bezpečnostní čip, modul důvěryhodné platformy, TPM, Trusted Computing Group, důvěryhodná platforma

Keywords: trusted platform, Trusted Computing Group, Trusted Platform Module, TPM, embedded security chip

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: Luboš Pavlíček
  • Reader: Radomír Palovský

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32710


Go to top | Current date and time: 19/3/2019 03:22, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz