Martina ŠEBKOVÁ

Bakalářská práce

Základní antropologické vyhodnocení raně středověkých kosterních pozůstatků z centra Olomouce

Preliminary anthropological evaluation of early medieval skeletal remains from centre of Olomouc, Czech republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je základní antropologická analýza lidského kosterního materiálu pocházejícího z raně středověkých nálezů (12. století) z centra Olomouce. Zkoumány byly 2 soubory. Prvním je ?muzealizovaný? soubor lidských kostí nalezený na konci 19. století Jindřichem Wanklem při stavbě Národního domu na ulici 8. května a uložený v depozitáři Vlastivědného muzea v Olomouci. Druhým souborem …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the basic anthropological analysis of human skeletal material derived from the early medieval findings (12th century) from the centre of Olomouc. Two sets were examined. The first is "museum-deposited" set of human bones found at the end of the 19th century by Jindrich Wankel during the construction of the National House in the 8. kvetna street and deposited in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011
Zveřejnit od: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Michal Živný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEBKOVÁ, Martina. Základní antropologické vyhodnocení raně středověkých kosterních pozůstatků z centra Olomouce. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta