Theses 

Radio Relax jako úspěšná česká podniková značka – Bc. Květuše Zábojová Horáková, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Květuše Zábojová Horáková, DiS.

Master's thesis

Radio Relax jako úspěšná česká podniková značka

Radio Relax as a Prosperous Czech Corporate Brand

Abstract: Diplomová práce se věnuje konceptu extenze značky na modelové případové studii české firmy podnikající v oblasti rozhlasového vysílání. Na základě pečlivého rozboru teoretických východisek zaměřených především na oblasti brandu, brandigu, platformy a interpretace značky, a dále též na strategii a řízení značky, byl vytvořen teoretický rámec a položen základní kámen pro zkoumání celé problematiky. Předmětem zkoumání se stala regionální rozhlasová stanice a úspěšná česká značka Rádio Relax. Diplomová práce přináší celou řadu přenositelných výstupů pro podnikatelské subjekty v segmentu malých a středních firem, které by se chtěly koncepcí extenze značky zabývat a konkrétními zkušenostmi analyzované firmy inspirovat.

Abstract: The diploma thesis deals with the concept of brand extension which is documented by the case study of a Czech company engaged in the business of radio broadcasting. Based on a thorough analysis of theoretical foundations focused mainly on brand, branding, brand platform and brand interpretation, as well as on brand strategy and brand management, a theoretical framework and cornerstone have been established with the aim to research the whole topic in detail. The broadcasting station Radio Relax as a successful Czech brand is in the focus of this diploma thesis. The diploma thesis presents many transferable outputs for other entrepreneurial subjects operating in the segment of small and medium size enterprises which would like to deal with the concept of brand extension and draw inspiration from the specific experience of the analysed company.

Keywords: Analýza poslechovosti, brand, branding, česká značka, extenze značky. Strategie a řízení značky, explanatorní a instrumentální studie, rozhlasové vysílání

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 25/3/2019 11:38, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz