Theses 

Radio Relax jako úspěšná česká podniková značka – Bc. Květuše Zábojová Horáková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Květuše Zábojová Horáková, DiS.

Diplomová práce

Radio Relax jako úspěšná česká podniková značka

Radio Relax as a Prosperous Czech Corporate Brand

Anotace: Diplomová práce se věnuje konceptu extenze značky na modelové případové studii české firmy podnikající v oblasti rozhlasového vysílání. Na základě pečlivého rozboru teoretických východisek zaměřených především na oblasti brandu, brandigu, platformy a interpretace značky, a dále též na strategii a řízení značky, byl vytvořen teoretický rámec a položen základní kámen pro zkoumání celé problematiky. Předmětem zkoumání se stala regionální rozhlasová stanice a úspěšná česká značka Rádio Relax. Diplomová práce přináší celou řadu přenositelných výstupů pro podnikatelské subjekty v segmentu malých a středních firem, které by se chtěly koncepcí extenze značky zabývat a konkrétními zkušenostmi analyzované firmy inspirovat.

Abstract: The diploma thesis deals with the concept of brand extension which is documented by the case study of a Czech company engaged in the business of radio broadcasting. Based on a thorough analysis of theoretical foundations focused mainly on brand, branding, brand platform and brand interpretation, as well as on brand strategy and brand management, a theoretical framework and cornerstone have been established with the aim to research the whole topic in detail. The broadcasting station Radio Relax as a successful Czech brand is in the focus of this diploma thesis. The diploma thesis presents many transferable outputs for other entrepreneurial subjects operating in the segment of small and medium size enterprises which would like to deal with the concept of brand extension and draw inspiration from the specific experience of the analysed company.

Klíčová slova: Analýza poslechovosti, brand, branding, česká značka, extenze značky. Strategie a řízení značky, explanatorní a instrumentální studie, rozhlasové vysílání

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 00:48, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz