Mgr. Eva Pumprlová

Diplomová práce

Využití tanečně-pohybové terapie v hodinách tělesné výchovy na prvním stupni základních škol

Dance-movement therapy's usage in pchysical education lessons for first graders
Anotace:
Diplomová práce pojednává o možnostech využití tanečně-pohybové terapie při výuce tělesné výchovy u dětí mladšího školního věku. Cílem práce bylo vytvořit metodickou příručku s tematicky laděnými aktivitami pro učitele prvního stupně, kterou lze využít při výuce. Teoretická část zahrnuje kapitolu o tanci, která je vedena od historie tance, jeho využití, až po základní dělení tance. Kapitola o pohybu …více
Abstract:
This diploma thesis is dealing with dance movement therapy´s application in lessons of physical education at primary school. The aim of this diploma thesis is to collect the ideas into a methodology handbook consisting of activities on different topics for primary school teachers. Theoretical part deals with dance and its history, its application in education and with different types of dances. Then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta