Gustav Šimáček

Master's thesis

Lidová architektura a její význam v regionálním rozvoji (na příkladu Mladoboleslavska)

Folk architecture and its significance in regional development (with an example of the Mladá Boleslav region)
Abstract:
Diplomová práce tematicky navazuje na výzkum provedený na JČU v Českých Budějovicích pod vedením RNDr. Jiřího Vaníčka. Cílem práce je zjištění a zhodnocení vlivu, který má památková ochrana vesnických sídel na život a rozvoj obcí, analýza případných problémů a hledání východisek pro další zlepšení. V teoretické části práce mapuje legislativu, která upravuje památkovou ochranu v České republice se zaměřením …more
Abstract:
The topic of the diploma thesis refers to a research carried out by the University of South Bohemia in České Budějovice, under the leadership of Mr. Jiří Vaníček. The goal of this thesis is to determine and evaluate the effects of monument protection of rural mansions on the life and development of villages, to analyze potential problems and to search for opportunities to ensure further improvements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 11. 2011
  • Supervisor: Eva Heřmanová
  • Reader: Tomáš Pek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29115