Gustav Šimáček

Diplomová práce

Lidová architektura a její význam v regionálním rozvoji (na příkladu Mladoboleslavska)

Folk architecture and its significance in regional development (with an example of the Mladá Boleslav region)
Anotace:
Diplomová práce tematicky navazuje na výzkum provedený na JČU v Českých Budějovicích pod vedením RNDr. Jiřího Vaníčka. Cílem práce je zjištění a zhodnocení vlivu, který má památková ochrana vesnických sídel na život a rozvoj obcí, analýza případných problémů a hledání východisek pro další zlepšení. V teoretické části práce mapuje legislativu, která upravuje památkovou ochranu v České republice se zaměřením …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis refers to a research carried out by the University of South Bohemia in České Budějovice, under the leadership of Mr. Jiří Vaníček. The goal of this thesis is to determine and evaluate the effects of monument protection of rural mansions on the life and development of villages, to analyze potential problems and to search for opportunities to ensure further improvements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 11. 2011
  • Vedoucí: Eva Heřmanová
  • Oponent: Tomáš Pek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29115