Bc. Veronika Smékalová

Diplomová práce

Přístrojová technika na anesteziologicko-resuscitačních odděleních

Instrumental techniques in anesteziology and intensive care resuscitation department
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na znalosti studentů zdravotnických oborů v problematice přístrojové techniky používané na anesteziologicko-resuscitačních odděleních. Teoretická část se v úvodu zabývá historií, vzděláváním, používáním a kategorizací zdravotnické techniky. Poté navazuje kapitola o povinném přístrojovém vybavení jednotek intenzivní péče. Závěr teoretické části se věnuje specializovaným přístrojovým …více
Abstract:
The dissertation is focused on the knowledge of medical students in the problematics of the instrumentation used on the anesthesia-resuscitation departments. The theoretical part addresses the history, education, use and categorization of the instrumentation in the introduction. The chapter about mandatory instrumentation of the intensive care units follows then. The conclusion of the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Edita Pešáková, DiS.
  • Oponent: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta