Mgr. Veronika Dvořáková, Ph.D.

Disertační práce

Molekulární mechanismy gluko- a lipotoxicity u diabetu: role v patogenezi diabetických komplikací

Molecular mechanisms of gluco- and lipotoxicity in diabetes: role in the pathogenesis of diabetic complications
Anotace:
Úvod. Na rozvoji diabetických komplikací včetně diabetické nefropatie (DN) se podílejí molekulární mechanizmy souborně nazývané jako gluko- a lipotoxicita jejichž efekt je tím větší čím horší je kompenzace diabetu. Interindividuální variabilita v rychlosti nástupu a tíži komplikací u podobně kompenzovaných diabetiků nicméně naznačují existenci potenciálně protektivních procesů. Domníváme se, že jimi …více
Abstract:
Background. Molecular mechanisms collectively termed as gluco- and lipotoxicity are responsible for the development of diabetic complications including diabetic nephropathy (DN) in an extent corresponding to the level of metabolic compensation of the disease. Interindividual variability in the rate of onset and the severity of complications in diabetic patients with similar compensation however suggests …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté) / Fyziologie a patologická fyziologie