Tereza HOMOLOVÁ

Bachelor's thesis

North versus South: Margaret Hale versus Elizabeth Bennet

North versus South: Margaret Hale versus Elizabeth Bennet
Abstract:
This bachelor's thesis compares the two main protagonists of the novels Pride and Prejudice (Elizabeth Bennet), by Jane Austen, and North and South (Margaret Hale), by Elizabeth Gaskell. The context of the 19th century-in which both novels were published-is reflected in the characters' positions and attitudes. The comparison of the two literary characters is based on insight into historical trends …viac
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je srovnání dvou hlavních postav z knih Pýcha a předsudek (Elizabeth Bennetová) od autorky Jane Austenové a Sever a jih (Margaret Haleová) od Elizabeth Gaskellové, a odhalení toho, jak se doba a společnost 19. století, ve kterém byly obě knihy vydány, promítá v jejich chování a postojích. Srovnání těchto dvou literárních postav je založeno na porozumění historických trendů …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Dr. hab. Tadzio Lewandowski

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOMOLOVÁ, Tereza. North versus South: Margaret Hale versus Elizabeth Bennet. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta