Mgr. Radek Anderle, Ph.D.

Disertační práce

Porovnání zrakové ostrosti, refrakce a aberací vyšších řádů u myopických očí po Femto-LASIK při použití standardní a wavefront-guided ablace

Comparison of visual acuity, refraction and higher-order aberrations after standard and wavefront-guided myopic femtosecond LASIK
Anotace:
Disertační práce se zabývá hodnocením pooperačních výsledků laserových refrakčních zákroků myopických očí metodou Femto-LASIK při použití standardní a wavefront-guided ablace. Byla analyzována zraková ostrost, subjektivní refrakce a aberace vyšších řádů (HOAs). Srovnávány byly předoperační hodnoty a výsledky zákroku v 1, 3 a 12 měsících po operaci. Zákrok byl proveden za asistence femtosekundového …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of postoperative results of laser refractive surgery myopic eyes by femtosecond LASIK using standard and wavefront-guided ablation. Visual acuity, subjective refraction and higher order aberrations (HOAs) was analyzed. Preoperative values and the results of surgery at 1, 3 and 12 months after surgery were compared . The operation was carried out with the assistance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta