Diana Kalinová

Diplomová práce

Phishing a ľudský faktor

Phishing a lidský faktor
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je vyzdvihnout důležitost lidského faktoru pro úspěšnost phishingových útoků a zjistit důvody, proč jsou čeští a slovenští uživatelé náchylní na phishing. Práce se zaměřuje na uživatele, jako na nejslabší článek systému, který Phisheři zneužívají. První kapitola je věnována phishingu a jeho složkám. Popisuje Phisheri jejich cíle a důvody jejich jednání. Sociální a technické …více
Abstract:
The main aim of the diploma thesis is to underline the importance of human factor for the success of phishing attacks and to identify the reasons, why the Czech and Slovak users are vulnerable to phishing. The thesis focuses on the user as the weakest part in the system which phishers exploit. Social and technical tricks that are cheating users are in the second chapter. The third chapter focuses on …více
Abstract:
Hlavným cieľom diplomovej práce je vyzdvihnúť dôležitosť ľudského faktora pre úspešnosť phishingových útokov a zistiť dôvody, prečo sú českí a slovenskí používatelia náchylní na phishing. Práca sa zameriava na používateľa ako na najslabší článok systému, ktorý phisheri zneužívajú. Prvá kapitola je venovaná phishingu a jeho zložkám. Popisuje phisherom ich ciele a dôvody ich konania. Sociálne a technické …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Sigmund
  • Oponent: Luboš Pavlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44347

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační management