Theses 

New media in corporate communication – Ing. Václav Králík, BBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication & Master of Business Administration

Ing. Václav Králík, BBA

Diplomová práce

New media in corporate communication

New media in corporate communication

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá typy komunikace, popisuje atributy nových medií a popisuje sociální média a sociální sítě. Téma této Diplomové práce je Nová média v korporátní komunikaci. Hlavním cílem je prokázat užitečnost nových médií v korporátní komunikaci, porovnáním stávajících komunikačních platforem v rámci stávajících korporací s možnosti zlepšení za použití nových médií jako efektivní, rychlé a levné komunikační platformy v rámci prostředí korporátní komunikace.

Abstract: This Diploma Thesis describes the types of communication, describes attributes of new media, and describes social media and social networks. The topic of this Diploma Thesis is New media in corporate communication and the objective is to prove the usefulness of new media in corporate communication by comparing current communication platforms within existing corporations with the improvement possibilities by using new media as an effective, fast and cheap communication platform in corporate communication environment.

Keywords: Communication, New Media, Corporate communication, Social media, Types of communication, Communication Platforms, Social networks, Corporate communication platforms Komunikace, nová média, korporátní komunikace, sociální média, typy komunikace, komunikační platformy, sociální sítě, korporátní komunikační platformy

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jiří Šnajdar
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:59, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz