Theses 

Strategický marketing společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o. – Bc. Kateřina Vokounová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Kateřina Vokounová

Diplomová práce

Strategický marketing společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Strategic marketing for company BSH home appliances Ltd.

Anotace: Předmětem diplomové práce je popis a zhodnocení strategického marketingu společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o., se zaměřením na strategický scénář. Teoretická část seskupuje informace dostupné z literatury na dané téma. Praktická část popisuje stávající situační analýzu společnosti, makroprostředí pomocí STEEP analýzy, mikroprostředí Porterovým modelem pěti sil. Aplikací SWOT analýzy, BCG matice a marketingového mixu vyústil návrh na lepší nastavení strategie produktové, cenové, distribuční a komunikační.

Abstract: The thesis deals with description and evaluation of strategic marketing at BSH Home Appliances Ltd. focusing on strategic scenario. The theoretical part of thesis summarizes information from available paper and webside sources. The application part describes the current situation analysis of the company - using the STEEP analysis for macroenvironment, Porter's five forces model for microenvironment. According to the results from SWOT analysis, BCG matrix and the marketing mix I proposed better product, pricing, distribution and communication strategy.

Klíčová slova: Marketing, marketingový průzkum, marketingové plánování, marketingový mix, produkt, cena, distribuční cesty, komunikační mix, značka, podpora prodeje, makroprostředí, mikroprostředí, sponzoring, přímá komunikace, SWOT analýza.Marketing, marketing research, marketing planning, marketing mix, product, price, distribution channels, communication mix, brand, sales promotion, macro environment, micro environment sponsorship, direct communication, SWOT analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 10:38, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz