Bc. Kateřina Vokounová

Diplomová práce

Strategický marketing společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Strategic marketing for company BSH home appliances Ltd.
Anotace:
Předmětem diplomové práce je popis a zhodnocení strategického marketingu společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o., se zaměřením na strategický scénář. Teoretická část seskupuje informace dostupné z literatury na dané téma. Praktická část popisuje stávající situační analýzu společnosti, makroprostředí pomocí STEEP analýzy, mikroprostředí Porterovým modelem pěti sil. Aplikací SWOT analýzy, BCG matice …více
Abstract:
The thesis deals with description and evaluation of strategic marketing at BSH Home Appliances Ltd. focusing on strategic scenario. The theoretical part of thesis summarizes information from available paper and webside sources. The application part describes the current situation analysis of the company - using the STEEP analysis for macroenvironment, Porter's five forces model for microenvironment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance