Bc. Barbora Zobáková

Master's thesis

Politika verzus vojna - komparačná analýza denníkov Pravda a Čas v období Slovenského národného povstania

Politics vs. War – a comparative analysis of the dailies Pravda and Čas during the Slovak National Uprising
Abstract:
This diploma thesis is dealing with two antigoverment party’s periodicals, which were being published during the Slovak National Uprising. On one hand the thesis explores the content of the Pravda daily paper, which was the central press organ of the Communist Party of Slovakia, and on the other hand it examines the content of the daily newspaper Čas, which was the central press organ of the Democratic …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá dvomi protivládnymi straníckymi periodikami vychádzajúcimi v Slovenskom národnom povstaní. Práca skúma obsah denníka Pravda, ktorý bol ústredným tlačovým orgánom Komunistickej strany Slovenska, a obsah denníka Čas, ktorý bol ústredným tlačovým orgánom Demokratickej strany na Slovensku. Hlavným cieľom diplomovej práce je komparácia oboch denníkov z hľadiska propagácie politickej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
  • Reader: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií