Theses 

Optimalizace uživatelského rozhraní mobilního informačního systému myAVIS – Martin Kovář

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Martin Kovář

Diplomová práce

Optimalizace uživatelského rozhraní mobilního informačního systému myAVIS

The Mobile Information System myAVIS user Interface Optimalization

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu uživatelského rozhraní produktu myAvis NG, který vyvinula společnost Kvados. Tato diplomová práce se věnuje optimalizaci uživatelského rozhraní mobilního informačního systému myAvis NG. Práce shrnuje a popisuje možnosti implementace mobilních aplikací a předvádí způsob implementace klientských aplikací, který se používá ve společnosti Kvados. V rámci diplomové práce je vytvořena řada komponent uživatelského rozhraní, které jsou určeny pro mobilní informační systém myAvis NG.

Abstract: Thesis deals with analysis the current state of the user interface of the product myAvis NG which is developed by the company Kvados. This thesis focuses on optimization of the user interface on the mobile information system myAvis NG. The thesis summarizes possibilities of mobile applications development and demonstrates how to develop client applications in the way, which is used in the company Kvados. We developed several user interface components that are designed for mobile information system myAvis NG.

Klíčová slova: Kvados, myAvis, Android, Java, optimalizace, uživatelské rozhraní, mobilní informační systém, komponenta, aplikace, LaTeX

Keywords: Kvados, myAvis, Android, Java, optimization, user interface, mobile information system, component, application, LaTeX

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Radek Garzina
  • Oponent: Marek Běhálek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 20:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz