Bc. Dominika Vorlíčková Zahálková

Diplomová práce

Začlenění národnostních menšin do pracovně právního procesu v sektoru služeb v České republice

Integrating ethnic minorities into employment process in the services sector in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce „Začlenění národnostních menšin do pracovně právního procesu v sektoru služeb v České republice“ se zabývá problematikou migrace národnostních menšin do České republiky a jejich následného začlenění do pracovně právního procesu v sektoru služeb v České republice. Začlenění menšin do společnosti, je v podstatě začlenění jedince do běžného života ve chvílích, kdy se ocitá na okraji seskupení …více
Abstract:
Diploma thesis "Inclusion of national minorities in the labor law process in the service sector in the Czech Republic" deals with the issue of migration of national minorities to the Czech Republic and their subsequent integration into the labor law process in the service sector in the Czech Republic. The integration of minorities into society is, in essence, the integration of the individual into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/anshm/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze