Mgr. Petr Baťa

Bakalářská práce

Výskyt gamblerství u středoškolské mládeže a možnosti jeho eliminace

The Occurence of Gambling at Secondary Students and Means of Its Elimination
Anotace:
Práce se zabývá poměrně málo zpracovaným tématem, tím je právě gamblerství a jeho výskyt u středoškolské mládeže, jedná se o velmi citlivé a celospolečenské téma, které je nutno řešit a to již v rámci preventivních programů na středních školách. V rámci společnosti se jedná o poměrně liberální postoj, který je ovšem nutno změnit, jelikož značná část společnosti si ani neuvědomuje sociální, ale také …více
Abstract:
The thesis deals with quite an unfrequented topic, which is gambling and its occurrence among students of secondary education. It is a very sensitive and all-society issue which has to be solved and it must be done so already in terms of preventive programs on high schools. In the terms of society it is a rather liberal approach, which is neccessary to be changed though, because a significat part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta