Monika SURÁNOVÁ

Bakalářská práce

Dodavatelsko-odběratelské vztahy a jejich řešení v rámci automatizovaného zpracování dat

Supplier-customer relationships and their solutions in an automated data processing
Anotace:
V každém účetním subjektu jsou dodavatelé a odběratelé považováni za velmi důležitý článek. Díky jejich vztahům se firma snaží dosahovat co největšího zisku a maximalizovat tržní hodnotu svých produktů. Tuto problematiku řeší v rámci podnikových informačních systémů tyto subsystémy: CRM Customer Relationship Management a SCM Supply Chain Management. Cílem bakalářské práce je analýza dodavatelsko-odběratelských …více
Abstract:
In each accounting unit the suppliers and customers are considered as a very important unit. Through their relationships the company tries to achieve the greatest profits and maximize the market value of products. The following subsystems: CRM - Customer Relationship Management and SCM - Supply Chain Management help to address this issue in the context of enterprise information systems. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Hana Hlaváčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SURÁNOVÁ, Monika. Dodavatelsko-odběratelské vztahy a jejich řešení v rámci automatizovaného zpracování dat. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses z84xcf z84xcf/2
18. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 4. 2017
Bulanova, L.
19. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.