Bc. Kateřina Kubínová

Bakalářská práce

Vodící pes jako faktor zvýšení kvality života zrakově postižených

Guide-dog as a factor of increasing the quality of life of the visually impaired
Anotace:
Název bakalářské práce: Vodicí pes jako faktor zvýšení kvality života zrakově postižených. Bakalářská práce popisuje změnu životního stylu zrakově handicapovaných lidí, kteří jsou doprovázeni vodicím psem. Člověk se zrakovým handicapem se často neobejde bez cizí pomoci. Její přijetí může být ale pro mnohé tyto osoby velmi obtížné. Vodicí pes tak může do určité míry velice usnadnit život nevidomého …více
Abstract:
Title of thesis: Guide dog as a factor of increasing the quality of life of the visually impaired people. This thesis describes a modification of visually impraired´s life style accompanied by a guide dog. Visually imparied people don´t do many things without helping of others. Accepting assistance could be very difficult for many of them. Especially guide dog can make their life easier and assure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta