Bc. Zdenka Rampírová

Diplomová práce

Česká republika v Evropské unii: zhodnocení zkušeností s členstvím v EU

The Czech Republic in the European Union: evaluation of the experience with the EU membership
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na historii vzniku a vývoje Evropské unie s důrazem na proces rozšiřování a vstup České republiky do Evropské unie. V další části se práce soustředí na vybrané aspekty členství České republiky v Evropské unii a zároveň shrnuje vyjednané podmínky pro vstup. Práce se v závěrečné části věnuje zkušenostem s členstvím ČR v EU včetně dosavadního čerpání ČR z rozpočtu EU.
Abstract:
This thesis focuses on the origins and development of the European Union, with emphasis on the enlargement process and the accession of the Czech Republic to the European Union. In the following chapters the thesis focuses on selected aspects of the Czech Republic's membership in the European Union and also includes the negotiated conditions for EU membership. The final part is devoted to the experience …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2014
  • Vedoucí: Ing. Michal Částek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní