Miriam Droppová

Bakalářská práce

Obchodný register

Business Register
Abstract:
This bachelor theses deals with the issue of Business Register. It analyses Business Register, its legal regulations, subjects contained in Business Register. It also deals with records in Business Register and in the second part it provides information about procedural aspects of Business Register. This work gives us complex view on given theme.
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou obchodného registra, rozoberá obchodný register, jeho právnu úpravu, subjekty zapisované do obchodného registra, tiež sa zaoberá zápismi do obchodného registra a v druhej časti sú prebraté procesné aspekty obchodného registra. Práca nám vytvára komplexný pohľad na danú tému.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Monika Némethová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Janka Kužmová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře