Erika Klimešová

Bakalářská práce

Krizová práce s dětmi se syndromem týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte

Crisis work with children with syndrome of a maltreated, neglected and abused child
Anotace:
Má bakalářské práce, která nese název: Krizová práce s dětmi se syndromem týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte. V teoretické části se práce zabývá popisem specifických přístupů k dětem v krizi a definováním pojmu syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte. Teoretická část práce je zaměřena na popis jednotlivých forem, následků a příčin na rodiny s dispozicí k týrání, zanedbávání …více
Abstract:
The theme of my bachelor thesis is: Crisis work with children suffering from the Child Abuse and Neglect (CAN) syndrome. The theoretical part describes specific approach to children under depression and defines the Child Abuse and Neglect (CAN) syndrome. The theoretical part describes specific forms, consequences and reasons concerning the families with tendency to child's abusing and neglecting. Each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Čermák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klimešová, Erika. Krizová práce s dětmi se syndromem týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník