Bc. Pavel MATULKA

Diplomová práce

Vybraná specifika problematiky návykových látek u studentek VOŠ, vazby úzu na pětifaktorový model osobnosti

Chosen specifics of the drug problem among female college students, connections between drug taking and the Big Five personality model
Anotace:
Předložená diplomová práce je strukturována ve své teoretické části krátkou úvodní kapitolou, týkající se stručného dílčího pohledu na dynamiku vybraných aspektů návykových látek a drogové scény v ČR v posledních přibližně 20 letech, na niž navazuje přehled vybraných základních bio-psycho-sociálních efektů a důsledků úzu, abúzu a misúzu návykových látek a vrcholí v kontextu s druhou výzkumnou otázkou …více
Abstract:
The theoretical part of the submitted thesis begins with a short introductory chapter. Its topic is a brief and partial look on the dynamics of chosen aspects of addictive substances and the drug scene in the Czech Republic during - approximately - previous twenty years. The summary of basic biological, psychological and social effects and results of drug use, abuse and misuse follows. Finally, in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009
Zveřejnit od: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2009
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATULKA, Pavel. Vybraná specifika problematiky návykových látek u studentek VOŠ, vazby úzu na pětifaktorový model osobnosti. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta