Bc. Pavel MATULKA

Master's thesis

Vybraná specifika problematiky návykových látek u studentek VOŠ, vazby úzu na pětifaktorový model osobnosti

Chosen specifics of the drug problem among female college students, connections between drug taking and the Big Five personality model
Abstract:
Předložená diplomová práce je strukturována ve své teoretické části krátkou úvodní kapitolou, týkající se stručného dílčího pohledu na dynamiku vybraných aspektů návykových látek a drogové scény v ČR v posledních přibližně 20 letech, na niž navazuje přehled vybraných základních bio-psycho-sociálních efektů a důsledků úzu, abúzu a misúzu návykových látek a vrcholí v kontextu s druhou výzkumnou otázkou …more
Abstract:
The theoretical part of the submitted thesis begins with a short introductory chapter. Its topic is a brief and partial look on the dynamics of chosen aspects of addictive substances and the drug scene in the Czech Republic during - approximately - previous twenty years. The summary of basic biological, psychological and social effects and results of drug use, abuse and misuse follows. Finally, in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2009
Accessible from:: 30. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2009
  • Supervisor: Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATULKA, Pavel. Vybraná specifika problematiky návykových látek u studentek VOŠ, vazby úzu na pětifaktorový model osobnosti. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta