Theses 

Stravovací zvyklosti a pohybová aktivita u vysokoškolských studentů – Bc. Anna Lacinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anna Lacinová

Bakalářská práce

Stravovací zvyklosti a pohybová aktivita u vysokoškolských studentů

Eating habits and physical activities in university students

Anotace: Předložená bakalářská práce se zabývá pohybovou aktivitu a výživovými zvyklostmi studentů sportovních oborů na Masarykově univerzitě a univerzitě ve Worcesteru. Teoretická část nabízí podklady k této problematice, význam faktorů správné životosprávy a podložená doporučení fyzické aktivity i výživy. Popisuje obě fakulty a jejich nabídku služeb, které poskytují studentům. V praktické části jsou objasněny metody získání dat a charakterizováni všichni respondenti. Výsledky z průzkumu jsou zpracovány do tří částí. První nabízí obecnou charakteristiku dotazovaných, druhá a třetí rozepisuje získané údaje o jejich pohybové aktivitě a stravovacích zvyklostech.

Abstract: Presented bachelor thesis is dealing with physical activity and eating habits in students that study sports from Masaryk University and University of Worcester. Theoretical part offers materials for this issue such as the meaning of factors which affects healthy regimen and well-founded recommendations for physical activity and nutrition. It also describes both schools and their services to students. In practical part, there are clarifications of gaining the data and characteristics of all respondents. Results from the questionnaire are divided into three parts. The first one offers a general characteristics of asked students, second and third one itemize reached data about their physical activity and eating habits.

Klíčová slova: pohybová aktivita, stravovací zvyklosti, vysokoškolští studenti, Masarykova univerzita, University of Worcester, physical activity, eating habits, university students

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 04:00, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz