Jaroslav Halbich

Bakalářská práce

Distribuce filmů přes internet

Movie distribution via internet
Anotace:
Moje práce se zabývá formami distribuce filmu. Analyzuje distribuci v českém prostředí a porovnává jí se světovým standardem. Hlavní důraz je kladen na distribuci filmu pomocí internetu, ale zmíněny jsou i ostatní alternativy. Práce se dotýká i historie filmu a internetu. Pozornost je také věnována autorskému zákonu. Cílem práce je zhodnocení stávající situace a možný budoucí vývoj filmové distribuce …více
Abstract:
My thesis looks into the ways of movie distribution. Analyzes distribution in Czech conditions and compares the distribution with world's standard. Main accent is put on distribution via internet, but other possibilities are mentioned as well. Thesis mentions history of movie and internet. It focuses on copyright as well. Object of my thesis is to evaluate current situation and possible future progress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Hanzlík
  • Oponent: Václav Riedlbauch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32771

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management