Jaroslav Halbich

Bachelor's thesis

Distribuce filmů přes internet

Movie distribution via internet
Abstract:
Moje práce se zabývá formami distribuce filmu. Analyzuje distribuci v českém prostředí a porovnává jí se světovým standardem. Hlavní důraz je kladen na distribuci filmu pomocí internetu, ale zmíněny jsou i ostatní alternativy. Práce se dotýká i historie filmu a internetu. Pozornost je také věnována autorskému zákonu. Cílem práce je zhodnocení stávající situace a možný budoucí vývoj filmové distribuce …more
Abstract:
My thesis looks into the ways of movie distribution. Analyzes distribution in Czech conditions and compares the distribution with world's standard. Main accent is put on distribution via internet, but other possibilities are mentioned as well. Thesis mentions history of movie and internet. It focuses on copyright as well. Object of my thesis is to evaluate current situation and possible future progress …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: Jan Hanzlík
  • Reader: Václav Riedlbauch

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32771