Bc. Jana Daďová

Bachelor's thesis

Rusko jako aktér konfliktu v Podněstří

Russia as an actor in the Transnistrian conflict
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá ruskou zahraniční politikou v postsovětském prostoru se zaměřením na její roli v zamrzlém konfliktu v Podněstří. Současně je aplikována teorie konfliktů a jejich fází, v rámci níž jsou zkoumány konkrétní aktivity, které Rusko v jednotlivých fázích konfliktu v Podněstří vyvinulo. Hlavním výstupem práce je vymezení klíčových východisek ruské zahraniční politiky v oblasti, zhodnocení …viac
Abstract:
The thesis deals with the Russian foreign policy in the post-soviet area with the focus on its role in the Transnistrian frozen conflict. Concurrently, it uses application of the conflict theory and its stages, within which it examines the specific activities of Russia in particular stages of Transnistrian conflict. The main output of the thesis is the definition of the key bases of the Russian foreign …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lucie Budirská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií