Pavlína TRUBKOVÁ

Diplomová práce

Ekonomický projekt využití zemního plynu v podniku ČSAD Havířov, a. s.

Economic project use of natural gas in company ČSAD Havířov, Inc.
Anotace:
Cílem této práce je provést srovnání ekonomických a ekologických hledisek provozu auto-busů na naftu a CNG v MHD v Havířově a následně vytvořit projekt obnovy zastaralé části vozového parku MHD této společnosti autobusy na CNG. Práci lze rozdělit do několika částí. Teoretická část práce se zabývá problematikou dopravy obecně, její charakteristikou, trendy, vlivem na životní prostředí. V této části …více
Abstract:
The objective of this thesis is to compare economic and environmental aspects of operation of auto-diesel and CNG buses in urban mass transportation in Havířov and then create a project to renovate the outdated part of urban mass transportation by CNG buses. Work can be divided into several parts. The theoretical part deals with transport in general, its characteristics, trends and impact on the environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 21201

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRUBKOVÁ, Pavlína. Ekonomický projekt využití zemního plynu v podniku ČSAD Havířov, a. s.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika