Jan Horňák

Bakalářská práce

Politika zaměstnanosti a její efektivnost v ČR

The Employment policy and its effectiveness in Czech Republic
Anotace:
Anotace práce Tato práce se zabývá velmi rozsáhlou problematikou, která ovlivňuje fungování celého státu. Jejím primárním cílem v teoretické části je vysvětlit čtenáři, jak trh práce funguje. K tomu je potřeba vysvětlit několik základních pojmů, jako je trh práce nebo, nezaměstnanost. Trh práce velmi úzce souvisí s politikou zaměstnanosti a s ostatními ekonomickými faktory. Je tedy potřeba, aby stát …více
Abstract:
This thesis deals with a very extensive issue that affects the functioning of the entire state. Its primary goal in the theoretical part is to explain to the reader how the labor market works. To do this, you need to explain a few basic concepts, such as the labor market or unemployment. The labor market is very closely linked to employment policy and other economic factors. It is therefore necessary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS