Bc. Radka Nováková

Bakalářská práce

Křesťanská demokracie očima Jana Šrámka

Christian Democracy from the point of view of Jan Šrámek
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání a analýzu myšlenek Msgr. ThDr. Jana Šrámka, vůdčí osobnosti Československé strany lidové v období první Československé republiky. Jsou zde představeny především myšlenky vztahující se k ideám křesťanské demokracie, neboť právě Šrámkův vliv se považuje za historicky největší v dějinách české křesťanské demokracie. Šrámkovy myšlenky jsou představeny v kontextu …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the investigation and analysis of the ideas Msgr. ThDr. Jan Šrámek, leader of the Czechoslovak People's Party during the First Czechoslovak Republic. There are presented mainly ideas related to the ideas of Christian democracy because Šrámek's influence is historically the greatest in the history of Czech Christian democracy. Šrámek's ideas are presented in the kontext …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Návrat

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie