Bc. Jakub Huspek

Bakalářská práce

Vady právních úkonů

The Defects of Juridical Acts
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vad právních úkonů v oblasti českého soukromého (občanského a obchodního) práva. Vychází se přitom ze základního dělení těchto vad na vady v náležitostech osoby, vůle, projevu, jakož i předmětu právního úkonu. Hlavní pozornost je věnována vadám vůle (nedostatky svobody a vážnosti, omyl a tíseň) a projevu (nesrozumitelnost, neurčitost a nedodržení stanovené …více
Abstract:
This bachelor paper deals with the issue of juridical act deficiency in the area of Czech private (civil and commercial) law. At the same time it comes out of the basic division of these deficiencies into deficiencies in personal, will and declaration elements as well as the subject of juridicaal act. The main attention is paid to the deficiencies of will (lack of freedom and dignity, mistake and distress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Rozehnalová
  • Oponent: Mgr. Kateřina Kuncová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS