Theses 

Stavební objekt č. 1685 - site specific – Eva ŽIŽKOVSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelské studium výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy, základní umělecké školy

Eva ŽIŽKOVSKÁ

Diplomová práce

Stavební objekt č. 1685 - site specific

Building object No. 1685 - site specific

Anotace: Site specific je v podstatě velmi mladým výtvarným přístupem, který pronikl do ČR v průběhu 90. let. V současnosti je hojně využíván v mezioborových uměleckých projektech napříč generačním spektrem a stále vznikají nové fenomeny odštěpené z této platformy. Dochází tak k diverzitě uměleckých projevů, které podstatně zasahují i do sociokulturní sféry. Cílem diplomové práce je zkoumat tyto umělecké přístupy vlastní tvorbou instalace site specific v rámci praktické části a rozborem uvažování o těcht

Abstract: Site specific is a very young approach in arts. It entered the Czech Republic in the 1990´s. It is often used in tnterdisciplinary projects across generation spectere and new phenomena derived from the platform are arising. There is a diversity in the artistic performance as they greatly influence the socio-cultural spheres. The target of the thesis has been to analyze these artistic approaches through installing our own site specific for the practical part of the thesis in terms of dealing with the topic on the basis of our own art. Its potential pedagogic use was discussed in the theory of the thesis.

Klíčová slova: Site specific

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2011
  • Vedoucí: prof. Jiří Bartůněk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ŽIŽKOVSKÁ, Eva. Stavební objekt č. 1685 - site specific. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 10. 2018 16:13, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz