Eva ŽIŽKOVSKÁ

Diplomová práce

Stavební objekt č. 1685 - site specific

Building object No. 1685 - site specific
Anotace:
Site specific je v podstatě velmi mladým výtvarným přístupem, který pronikl do ČR v průběhu 90. let. V současnosti je hojně využíván v mezioborových uměleckých projektech napříč generačním spektrem a stále vznikají nové fenomeny odštěpené z této platformy. Dochází tak k diverzitě uměleckých projevů, které podstatně zasahují i do sociokulturní sféry. Cílem diplomové práce je zkoumat tyto umělecké přístupy …více
Abstract:
Site specific is a very young approach in arts. It entered the Czech Republic in the 1990´s. It is often used in tnterdisciplinary projects across generation spectere and new phenomena derived from the platform are arising. There is a diversity in the artistic performance as they greatly influence the socio-cultural spheres. The target of the thesis has been to analyze these artistic approaches through …více
 

Klíčová slova

Site specific
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2011
  • Vedoucí: prof. Jiří Bartůněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽIŽKOVSKÁ, Eva. Stavební objekt č. 1685 - site specific. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelské studium výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy, základní umělecké školy