Bc. Petr Matoušek

Master's thesis

Standardizované výukové materiály z obsahu Web 2.0

Standardized Learning Content from Web 2.0
Anotácia:
Tato práce je zaměřena na podporu tvorby elektronické výuky. Obecná část obsahuje seznámení s technologiemi a standardy e-Learningu. Cílem projektu byl návrh a implementace aplikace, která umožní převod webového obsahu (s důrazem na Wikipedii) do výukových balíků splňujících specifikaci SCORM. Tyto balíky je pak možné použít jako kurzy v systémech pro řízení výuky (LMS). Výsledná aplikace Scormexport …viac
Abstract:
This thesis supports creating of electronic learning content. Initial part of the document includes acquaint with technology and standards in e-Learning. Purposes of this project was design and implementation of application, which allows export web content (with emphasis on Wikipedia) to SCORM conformant package. These packages can be used in Learning Management Systems (LMS). Implemented application …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2006
  • Vedúci: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.