Mgr. Daniela Buršíková

Diplomová práce

Proces legalizace měkkých drog v kontextu české politiky

Process of 'soft-drugs' Legalization in context of Czech Politics
Anotace:
Anotace Tato diplomová práce se zabývá problematikou legalizace tzv. měkkých drog. Cílem práce je zjistit, co brání legalizaci marihuany v České republice. Pro zodpovězení položené výzkumné otázky jsem zvolila strategii kombinování výzkumných taktik, metoda tzv. triangulace. Podstatou práce je analýza poslaneckých rozprav a důvodových zpráv k návrhům zákonů. Součástí práce jsou též rozhovory s některými …více
Abstract:
Annotation This thesis concerns a “soft” drugs legalization problem. The objective of this thesis is to find what prevents marihuana from legalization in the Czech Republic. To find an answer I have chosen a strategy that combines research tactics – so-called triangulation. The principle of this method is an analysis of congressmen discourses and reports on law proposals. This thesis also comprises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Václav Kulhavý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií