Luděk ŠÍMA

Bakalářská práce

Komunální rekreace v obci Spálov

Municipal recreation in Spálov
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou rekreace na komunální úrovni, konkrétně v městysi Spálov. V teoretické části se autor zabývá objasněním důležitých pojmů, jako je volný čas, sport, rekreace atd., a poukazuje na faktory, které mají v současnosti na komunální rekreaci značný vliv. Práce se dále věnuje charakteristice městyse Spálova v kontextu komunální rekreace. Analytická část práce si klade za cíl …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of sport recreation at the comunal level, specifically in the village called Spálov. In the theoretical part, the author deals with the clarification of important concepts such as leisure, sport, recreation and shows the factors that currently have a significant impact on municipal recreation. The work also deals with the characteristics of the township Spálov in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Gabriela Cieslarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍMA, Luděk. Komunální rekreace v obci Spálov. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta